Spelregels

Waar we voor staan

De Oosterparkwijk is een levendige wijk waar van alles wordt georganiseerd op de vele locaties die de wijk rijk is. We vinden het met z’n allen hoog tijd dat dit gezamenlijk wordt uitgedragen; voor bewoners, door bewoners!

De Wijkagenda heeft als doel alle activiteiten die georganiseerd worden binnen de Oosterparkwijk in kaart te brengen en kenbaar te maken aan de bewoners. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat we elkaar weten te vinden in de wijk. Van creatieve uitlaatklep tot sportieve samenkomst en dat voor iedere bewoner.

Organiseert u als organisatie activiteiten in de wijk? Vraag dan uw eigen account aan om zelfstandig uw activiteiten of evenement toe te voegen op deze site. Om u alvast op weg te helpen hebben wij een handleiding samen gesteld die u hier kunt vinden.

Uiteraard brengt het plaatsen van content ook verantwoordelijkheid en respect met zich mee. Wij vragen u daarom bij het aanmaken van een account akkoord te gaan met onze Spelregels.

De Spelregels

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u content van een ander gaat plaatsen zonder hiervan de ander op de hoogte te brengen en expliciet om toestemming te hebben gevraagd. Dit geldt ook voor beeldmateriaal dat u bij de activiteit plaatst.

Daarnaast is het ook niet de bedoeling dat er seksueel expliciet en/of gewelddadig beeldmateriaal wordt geplaatst. Om deze reden ondersteunen wij ook geen inhoud die geweld, uitsluiting en/of haat promoot of goedkeurt tegen mensen of groepen op basis van ras of etnische afkomst, religie, geslacht, leeftijd, nationaliteit of seksuele geaardheid/genderidentiteit. De scheidslijnen zijn hier misschien niet altijd even duidelijk, maar als het hoofddoel is een (beschermde) groep aan te vallen, gaat de inhoud echt te ver.

Wanneer u de Wijkagenda gebruikt, ofwel om content te plaatsen dan wel als bezoeker, dan vertrouwen wij erop dat u onze Spelregels respecteert. Mochten wij tot de conclusie komen dat dit niet het geval is dan behouden wij ons het recht om uw content te verwijderen, uw account op te heffen en/of u te verbannen van de website.

Meldingen

Mogelijk ervaart u een activiteit als beledigend of vind u de content niet geschikt voor de Wijkagenda. In alle gevallen kunt u hier een melding maken. Wij zullen dan uw melding beoordelen en indien nodig gepaste actie ondernemen.
Voor meldingen wat betreft de invulling van een activiteit in de breedste zin van het woord blijft te allen tijde de organisator verantwoordelijk. Deze meldingen kunt u daarom doorgeven aan de desbetreffende organisator.

Dan rest ons nog u ontzettend veel plezier te wensen op de Wijkagenda, maar ook zeker in onze Oosterparkwijk!

Team Wijkagenda